Technologia

Do wykonania każdego z detali stosujemy trzy główne technologie.

Po zaprojektowaniu detalu następuje przygotowanie rysunku do wymagań maszyny czyli lasera pracującego w technologii CNC. Rysunki są poprawiane, pozbawiane takich elementów jak przecięcia się linii, pozostałości po skasowanych liniach, jeśli jest taka potrzeba detal jest potem przy pomocy cyfrowych zaginarek zaginany do odpowiedniego kształtu.

Następnie prawie każdy detal wędruje na stanowisko ślusarskie, gdzie spawane lub zgrzewane są inne konieczne połączenia np. siateczka czy nóżki.  Na tym stanowisku detal jest też końcowo obradowany (pozbawiony ostrych krawędzi). Potem gotowe elementy przechodzą do malarni gdzie najpierw są odtłuszczane w kąpielach kwasowych, potem pozbawiane np. rdzy i jeszcze raz wytrawiane.

Następny etap to pokrywanie detali proszkiem o wybranej barwie a na koniec pokryty detal wędruje do pieca gdzie jest wygrzewany przez 2 godziny. Ostudzony detal jest gotowy do dostarczenia do zamawiającego.